Kungliga Djurgårdens hållbarhetsarbete får internationellt erkännande

29 september 2022

Djurgården är en av världens mest hållbara storstadsdestinationer. Detta enligt organisationen Green Destinations, som på tisdagen gav sin högsta utmärkelse Green Destinations Platinum Award. 

Utmärkelsen ges till destinationer som bedriver ett framgångsrikt hållbarhetsarbete inom en rad områden. Kriterierna gäller hållbar förvaltning, djur och natur, miljö och klimat, kultur och tradition, social hållbarhet samt gästfrihet. Kriterierna utgår ifrån de 17 hållbarhetsmål som FN har satt upp inom ramen för Agenda 2030. 

I en oberoende granskning lyfts Djurgårdens hållbarhetsarbete under de senaste sex åren fram som ”en inspiration för fler storstadsdestinationer som visar att det är möjligt att arbeta i en hållbar riktning även för dessa destinationer.”   

Ingmari Pagenkemper, VD för Cirkus Venues säger: ”Kungliga Djurgården har ju både ett stort kulturhistoriskt värde och är också är en av Sveriges viktigaste turistdestinationer. Vi har ett enormt viktigt ansvar för att förvalta och fortsätta utveckla Djurgården på ett hållbart sätt samtidigt som vi vill skapa en attraktiv mötesplats för att fortsätta locka hit turister och stockholmare. Det är ett väldigt spännande och utmanande arbete som jag är glad och stolt över att vi gör tillsammans och att vi får uppmärksamhet för det.”